GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ:

Kuru  kimyasal,  sulu  ve  köpüklü  söndürme  sistemlerinin,  korunan  alandaki  cihazlara  zarar verebileceği, söndürme süresinin kısa tutulmasının istendiği durumlarda tercih edilir. Gaz olarak FM200 ve CO2 kullanılabilir. FM200, Halon gazı yerine kullanılmaya başlanmıştır. Çevre dostu ve atmosferik ömrü kısa bir gazdır. Ozana zarar vermez. ODP değeri 0’dır. Renksiz ve kokusuzdur

FM200 gazlı söndürme sistemleri, FM200 gazının elektriksel olarak iletken ve korozif olmaması ve  yangın  sonrasında  artık  bırakmaması  sebebiyle  hassas  cihazların  bulunduğu  alanların korunmasında  tercih  edilir.  Düşük  konsantrasyon  ile  yüksek  söndürme  etkisi  sağlar.  Ayrıca FM200 en yüksek söndürme konsantrasyonunda bile canlıların bulunduğu ortamlarda güvenle kullanılabilir. FM200 sistemleri Class A yüzey yangınlarında, Class B yanıcı sıvı yangınlarında ve Class  C  elektrikli  ekipmanların  yangınlarında  etkindir.  Sıkıştırma  oranının  diğer  gazlara  oranla yüksek  olması  sebebiyle  tüp  sayısı  ve  dolayısıyla  tüplerin  ihtiyaç  duyacağı  alan  gereksinimi düşüktür. IT, bilgi merkezleri, arşivler, müzeler, tıbbi cihaz odaları, depolar, kütüphaneler ve tarihi binalar FM200 gazlı söndürme sistemlerinin kullanıldığı yerlerdir.

CO2 havadan %50 daha yoğun, renksiz, kokusuz ve elektriksel olarak iletken olmayan bir gazdır. Yüksek  basınçlı  tüplerde  sıvı  olarak  tutulur.  Halon  gazlı  sistemlerin  çıkışıyla  kullanımı  azalmış olsa da düşük dolum maliyeti sebebiyle insansız ortamların korunmasında hala tercih edilir.


  • Inert Söndürme

  • CO2 Söndürme

  • FE-13 Söndürme FM-200 Söndürme 

  • Su Sisi Söndürme


SU SİSİ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ 

 Bu  özellikteki  sistemler;  suyun,  yüksek  basınçla  nozullardan  püskürtülerek,  su  damlacıklarının  mikron ölçeğine indirilmesi esasına dayanır. Su yüksek ısı soğutma seviyesi ve buharlaşma ısısı nedeniyle en iyi söndürücüdür. Klasik söndürme sistemlerinde çok miktarda su kullanılır ve suyun söndürülen mahallerde bulunan malzeme ve ekipmanlara zarar verme riski yüksektir. Sistem klasik sulu söndürme sistemlerine oranla çok az miktarda suya gereksinim duyar. A (ağaç,kağıt), B (sıvı yakıt) ve C (elektrik) sınıfı yangınlarda etkili ve hızlı söndürme yaptığı gibi yangının yeniden oluşmasına, içten yanmayı bastırarak engel olur. 

Su sisi 3 özelliği sayesinde yangınlara karşı etkilidir.

1. Boğma: Buharlaşan su, kendisiyle eş hacimde oksijeni ortamdan uzaklaştırır.

2. Soğurma: Mikrometrik boyuttaki su damlacıkları büyük bir ısı toplayıcı yüzey oluşturur. Oluşan sıcaklık birkaç saniye içerisinde 500C’den 40C’ye düşer.

3.  Su  Sisi: Yayılan  ısıyı  absorbe  ederek  yangının  vereceği  zararı  engeller.  Küçük  su  zerreciklerinin  ani buharlaşması nedeni ile ortamdan ısıyı emer.

Gazlı söndürme sistemlere uygun bir alternatif olan su sisi sistemleri diğer modern söndürme sistemleriyle birlikte  kullanılabilir.  Endüstriyel  tesislerdeki  uygulamalarının  yanısıra  türbin  odaları,  makine  daireleri, jeneratör odaları, bilgi işlem merkezleri, arşivler, tüneller ve depolarda kullanımı artmaktadır.AVANTAJLARI

Çevreye ve ozona zarar vermez

Ekipmanların korunması için uygundur

İnsan bulunan alanlarda güvenle kullanılabilir

Suyun zararı en düşük seviyededir

Lokal ve açık alanlarda uygulama yapılabilir Demineralize su kullanıldığından elektrik iletmez

Hızlı sıcaklık düşüşü sağlar

Bağımsız sistem ve pompa seti bulunur

Ekonomik. En ucuz söndürücüdür

Yanıcı sıvılarda etkin söndürme sağlar
KULLANIM ALANLARI

Çalışma Ofisleri

Otel Odaları

Restoran, mutfaklar, fırın ve pişirme sistemleri

Metrolar, Tüneller

Arşivler, Kütüphaneler, Müzeler

Kablo Kanalları

Malzeme Depoları

Bilgi işlem merkezleri

Hastaneler

Gıda ve enerji üretimi yapan tesisler

Kimyasal Madde Depoları