+1 234 5678900

Köpüklü Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri

Köpük söndürme sistemleri bir yanıcı sıvı kullanım doluluk yangın hasarı sınırlamak için tasarlanmış özel koruma sistemleri , ya da bir alternatif olarak acil drenaj sistemi sunmak için . Bir köpük söndürme sisteminin temel bileşenleri ( 1 ) köpük konsantresi ( 2 ) köpük konsantresi depolama tankı ( 3 ) Oranlayıcı ve birbirleri ile uyumlu ve üreticileri UL veya FM Onay listesinin bir parçası olarak tanımlanan (4) boşaltma cihazından oluşur . Listede tanımlanan boşaltım cihazı aspirasyon ya da olmayan aspirasyon iki tip olabilir. Beklendiği gibi yapacak köpük söndürme sistemi sağlamak