DOĞAL DUMAN TAHLİYE SİSTEMLERİ

Yangın sırasında oluşan sıcak yanma gazları (Duman), ortamın en üstünden başlayarak, aşağı ve yanlara doğru harekete geçer. Böylece alanın tümüne yangını yayar. Yangının yayılma hızı, yanan materyallerin, yanma sırasında yaydıkları ısı enerjisine göre değişir. Bu ısı enerjisinin büyük bir kısmı duman gazları ile ortama yayılır ve tüm alana yangını taşır. Yangının kısa sürede yayılması ve  sprinkler  sistemi  ve  benzeri  yangınla  mücadele  sistemlerinin  yetersiz  kalması  durumunda, yangının mevzii kılınması için, yangın bölgesindeki doğal havalandırma kapakları, otomatik veya manuel açılarak dumanın bina dışına atılması sağlanır.


Duman tahliye sistemleri, yangının yayılmasını önleme amaçlı kullanılması yanında, ortamın do- ğal havalandırmasında da kullanılırlar. Duman tahliye sistemleri tasarımında, ortamda bulunan yanıcı materyallerin, yanma sırasında yaydıkları ısı enerjisine dikkat edilir. Endüstriyel tesislerde;ortamda bulunan proses ekipmanlarının yaydıkları ısı da göz önüne alınır. Tahliye kapaklarının dağılımında ve yoğunluğunda  bu unsurlar göz önüne alınır. Genellikle, duman kapağı faydalı alanı, toplam çatı alanının %1-3’ü kadardır.


Yangın duman kapakları, yangın tekniği ve mimari zorunluluklara göre çeşitli tip ve büyüklükler- de imal edilirler. Tahrik mekanizmaları, genelde pnömatik veya elektrik motorludur.

  • Doğal Duman Tahliye

  • Yangın ve Duman Perdeleri

  • Fanlı Duman Tahliye 

  • Genel Havalandırma

  • Doğal Hava Girişi

  • Simülasyon

                                                                                           


YANGIN VE DUMAN PERDELERİ
 

Yangın ve duman perdeleri, sıcaklığa dayanıklı, cam elyafı vb. örgülü ve üzeri çeşitli polimerlerle veya mikronize alüminyumla kaplı tekstil ürünleridir. Yangını belirli bölgelere hapsederek yangının yayılmasını engeller.

Duman  perdesi,  bina  çatısından  belirli  bir  yüksekliğe  kadar  inecek  şekilde  tasarlanır.  Bu  sayede,  dumanın yayılması engellenerek, dumanın yukarıda oluşturulan bu havuzda toplanması sağlanır.

Yangın perdeleri ise her üç yangın yayılım nedenini de engelleyerek yangının yayılmasına set çekerler.  Bundan dolayı, bina tavanından en alta (zemine) kadar inmesi gerekir.

Yangın-duman  perdeleri,  çeşitli  dayanım  sürelerinde;  30,  60,  90,  120  (Veya  daha  fazla)  dakika,  sabit,  veya yangın alarm sisteminden kumanda alarak otomatik tahrikli olarak imal edilmektedirler.